Integrationsverksamheten i Färgelanda kommun har till uppgift att integrera och introducera de nyanlända i det svenska samhället, med de rättigheter och skyldigheter som det innebär. Integrationsverksamheten ansvarar för att ta emot och planera introduktionsinsatser för de nya kommuninvånarna. Verksamheten finansieras genom statsbidrag.
Inom ramen för de nyanländas introduktion samarbetar integrationsverksamheten med representanter för föreningslivet.
De som fått sin kommunplacering i Färgelanda förväntas delta i introduktionen i form av ett Introduktionsprogram, som innehåller bland annat SFI (Svenska för invandrare), samhällsinformation och praktik. För varje enskild individ upprättas också en individuell introduktionsplan som fortlöpande följs upp och revideras. 

Målet med introduktionen är att ge individen förutsättningar att försörja sig själv samt i övrigt bli delaktig i det svenska samhället.

Besökstid/drop in med språkstöd på plats två dagar i veckan:

Tisdagar kl.16:00-17:30
Torsdagar kl.11:45-12:45

I anslutning till kontoret finns en källarlokal med saker som kommuninvånare skänkt för att de ska komma nyanlända och andra behövande till del. Förutom på besökstiderna tisdag och torsdag är källarlokalen öppen: 

Måndag kl.13:00-14:30
Onsdag kl.13:00-14:30

Besöksadress: Allhemsvägen 1A, Färgelanda

För mer information kontakta vår Integrationssamordnare: Sylvia Jonefelt


Språk café

Språkcaféet är en trevlig träffpunkt för nyanlända familjer och svenska familjer med barn upp till 12 år. Här träffas man under lättsamma förhållanden för att träna på svenskan, fika och knyta kontakter. Barnen leker, pysslar, målar mm.

Språkcaféet är öppet alla helgfria onsdagar mellan 17-19.

Adress:

Familjecentralen, Kyrkvägen 4, Färgelanda. 

Välkomna! 


 

Språkvän

Som språkvän får nyanlända och svenskar kontakt med varandra för att umgås, fika, prata svenska, ta en promenad eller annat som ni tillsammans finner roligt och intressant.

Vill du bli en Språkvän? Kontakta integrationssamordnare: Sylvia Jonefelt

Integrationssamordnare
Sylvia Jonefelt
0528-567 624
Integrationsassistent
Monica Svedberg
0528-567623

Kontakt AME Integration

Integrationskontoret:

Sylvia Jonefeldt 0528-567624

Monica Svedberg 0528-567623

Arbetsmarknadskonsulenter:

Therese Kallin 0528-567751

Henrik Abrahamsson 0528567737 

Gruppchef AME Integration
Mariana Aronsson
0528 - 56 77 28

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier