Färgelanda kommun har tre boenden.
Två boenden för asylsökande ungdomar och ett boende för ungdomar som har fått permanent upphålls tillstånd (PUT).

Ungdomarnas bakgrund

De flesta av ungdomarna kommer idag från Somalia och Afghanistan. De är ensamkommande och kommer utan vårdnadshavare. De lever under press eftersom det är osäkert om de kommer att beviljas asyl. Många av ungdomarna har varit på flykt länge och helt förlorat kontakten med sina familjer och vänner i hemlandet

Boendet ska ge en bra start i Sverige

Vi ser ungdomarna som företagsamma och kapabla till att ta eget ansvar, och vill ge dem stöd och struktur i vardagen. Vi vill skapa trygga förhållanden, hjälpa dem till ökad självständighet och att förstå sitt nya samhälle. De ungdomar som får permanent uppehållstillstånd ska få en bra start i sitt nya hemland.

Personal med varierad bakgrund och kompetens

Vår personal är mångkulturellt med kvinnor och män i olika åldrar, med olika bakgrund och kompetens. Vi kommer att finnas i boendet dygnet runt och alla ungdomar får någon av oss som sin egen kontaktperson.

I Utslussboendet består av träningslägenheter där bor enbart ungdomar med PUT. Här kan du få veta mer vad kommunen gör för dem.

Aktiva dagar är viktigt

Ungdomarna ska gå i skolan så snart som det är möjligt. Alla ungdomar ska också hjälpa till med praktiska sysslor såsom städning, matlagning med mera. De ska motiveras till att klara sitt dagliga liv på egen hand. En annan viktig del i boendet är att uppmuntra ungdomarna till en aktiv fritid.

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

organisationsnummer: 212000-1421

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier