Integrationsverksamheten i Färgelanda kommun

Färgelanda kommun har skrivit en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot och genomföra introduktionsinsatser för personer av utländsk härkomst som fått uppehållstillstånd och kommunplacering i Färgelanda kommun.

En lokal överenskommelse är framtagen och ska ligga till grund för samverkan mellan Migrationsverket, Färgelanda kommun och Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen utgör en plattform för ett samordnat förändringsarbete och syftar till att stärka samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer. Samverkan syftar också till att gemensamt utveckla kvalitén i mottagandet för att asylsökande, flyktingar och andra nyanlända ska kunna ta till vara och utveckla sina resurser.

Färgelanda kommun har även en överenskommelse med Migrationsverket att tillhandahålla boendeplatser för Ensamkommande barn. Kommunen skall ha boendeplatser för 6 asylsökande ungdomar och 17 platser för de som fått permanent uppehållstillstånd. 


Dokument och bilagor

Chef Arbetsmarknad, integration och EKB
Charlotte Kvist
0528 - 56 77 20

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

organisationsnummer: 212000-1421

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier