Trafiksäkerhet

Byggkontoret skall verka för ökad trafiksäkerhet inom kommunen genom information, planering, samverkan och handläggning av aktuella myndighetsärenden.

Genom att besluta om lokala trafikföreskrifter finns möjlighet att påverka trafikmiljöer och trafiksäkerhet i kommunen. Kommunen har beslutanderätt i dessa frågor på gator och vägar där Trafikverket inte är väghållare. Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter där Trafikverket är väghållare.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finner du här
 

Trafikverket arbetar med en vägplan för gång- och cykelväg utmed väg 173 mellan Färgelanda och Stigen. Projektet är en del av Trafikverkets satsning 10 mil gång- och cykelväg.

Trafik- och bostadsanpassningshandläggare
Agneta Jonasson
0528-567169

Telefontid mellan 08:30-09:30 & mellan 15:00-16:30

Snabblänk

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier