Samråd om förslag till reviderat Kulturmiljöprogram med byggnadsinventering för Färgelanda kommun.

 

Plan- och byggkontoret i Färgelanda kommun, har av Kommunstyrelsen 2017-09-06 KS § 176, fått i uppdrag att revidera kommunens kulturmiljöprogram antaget 2006. I detta arbete har vi genomfört en byggnadsinventering där målsättningen har varit att uppdatera informationen med bilder, beskrivning och värdering av varje enskild fastighet. Byggnadsinventeringen är ett kunskapsunderlag som har till syfte att tillgängliggöra delar av kommunens kulturhistoriska värden samt öka kunskapen och förståelsen för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.

 

Kulturmiljöprogrammet med byggnadsinventeringen ställs ut på samråd under perioden 13 maj – 10 juni 2019. Handlingarna finns då tillgängliga på Medborgarkontoret och på kommunens hemsida www.fargelanda.se

 

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till Färgelanda kommun, Plan- och byggkontoret, Allhemsvägen 5, 458 80 Färgelanda eller till planochbygg@fargelanda.se, senast 2019-06-10.

 

Plan- och byggkontoret

Färgelanda Kommun

 

Plan- och bygg

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier