Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - LIS

Kommunen har tagit fram en plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan). Syftet med LIS-planen är att bidra till en hållbar och långsiktig utveckling av landsbygden och möjliggöra utveckling i strandnära lägen. Planhandlingen antogs av kommunfullmäktige 2011-10-19 § 144 och vann laga kraft 2011-11-19.


Dokument

Chef Samhällsutvecklingssektorn
Patrick D´Imporzano
0528-567525
t.f. Plan- och byggchef
Evelina Johansson
0528-567168

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

organisationsnummer: 212000-1421

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier