Kulturmiljöprogram

Kulturhistoriska byggnader och miljöer som är särskilt värdefulla får enligt plan- och bygglagen inte förvanskas. Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag som hjälper oss att veta vilka byggnader och miljöer som bedöms vara särskilt värdefulla.

Detta Kulturmiljöprogram har tagits fram som en del i kommunens översiktliga planeringsarbete. Kulturmiljöprogrammet är antaget i kommunfullmäktige 2006-02-15 § 5.


Dokument

Chef Samhällsutvecklingssektorn
Patrick D´Imporzano
0528-567525
t.f. Plan- och byggchef
Evelina Johansson
0528-567168

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

organisationsnummer: 212000-1421

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier