Samråd om förslag till Klimatanpassningsplan för Färgelanda kommun

Ett förslag till Klimatanpassningsplan för Färgelanda kommun har upprättats. Syftet med Klimatanpassningsplanen är att identifiera och analysera klimatförändringarnas påverkan på samhällsviktiga system i Färgelanda kommun samt identifiera åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som väntar i framtiden och de som redan märks idag.

Klimatanpassningsplanen har en tydlig avgränsning då den framförallt fokuserar på kommunala verksamheter och samhällsviktiga funktioner. Dessa verksamheter och funktioner har analyserats utifrån förväntade

Förslaget är utsänt på samråd till och med 23 augusti 2019. Handlingarna att tillgå i länken nedan.

Synpunkter på Klimatanpassningsplanen ska lämnas skriftligt till Färgelanda kommun, Plan- och byggkontoret, Allhemsvägen 5, 458 80 Färgelanda senast 2019-08-23 eller via epost till planochbygg@fargelanda.se

Plan- och bygg

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier