Antagandeskede, Detaljplan för Färgelanda Prästgård 1:77 m.fl. (Sågverksvägen)

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-13 KF § 125, att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta förslag till ny detaljplan för Färgelanda Prästgård 1:77 m.fl. (Sågverksvägen). Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus med god tillgänglighet centralt beläget i Färgelanda. Förslaget har under tiden 2017-05-09 – 2017-06-07 varit föremål för granskning.

Kommunstyrelsen har 2017-06-28 KS § 148 beslutat att anta detaljplanen.

Beslutet att anta en detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet om antagandet meddelats på kommunens anslagstavla. En förutsättning för att planen ska vinna laga kraft är att ingen har överklagat planen under överklagandetiden.

Om planförslaget inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft 2017-07-25.

Chef Samhällsutvecklingssektorn
Patrick D´Imporzano
0528-567525
Plan- och byggchef
Beatrice Hjärn
0528-567166

Sidan uppdaterades 2017-07-05

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier