Färgelanda Prästgård 1:77 m.fl. (Sågverksvägen)

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Färgelanda Prästgård 1:77 m.fl. (Sågverksvägen) Färgelanda kommun, Västra Götalands län har upprättats.

Planområdet är beläget centralt i Färgelanda tätort, nordväst om Centrumvägen. 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus med god tillgänglighet centralt beläget i Färgelanda, med möjlighet till butiker i gatuplan.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-13 KF § 125, att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta förslag till ny detaljplan för Färgelanda Prästgård 1:77 m.fl. (Sågverksvägen).
Planförslaget har därmed initierats före ändringarna i Plan- och bygglagen 2014 och hanteras med enkelt planförfarande.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-27 KS § 108, att skicka ut planhandlingar för samråd.  

Planförslaget är utsänt på samråd till och med 7 juni 2016.
Planhandlingarna finns även att tillgå på Plan- och byggkontoret och på  Medborgarkontoret. 

Synpunkter på programmet ska lämnas skriftligt senast 2016-06-07 till:

Färgelanda kommun, Plan- och byggkontoret, Allhemsvägen 5, 458 80 Färgelanda

eller via epost till: kommun@fargelanda.se
Chef Samhällsutveckling
Patrick D´Imporzano
0528-567525
Plan- och byggchef
Beatrice Hjärn
0528-567166

Sidan uppdaterades 2016-05-12

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier