Färgelanda Prästgård 1:77 m.fl. (Sågverksvägen)

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-13 KF § 125, att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta förslag till ny detaljplan för Färgelanda Prästgård 1:77 m.fl. (Sågverksvägen). Planförslaget har därmed initierats före ändringarna i Plan- och bygglagen 2014 och hanteras med normalt planförfarande. Förslaget har under tiden 2016-05-09 till 2016-06-07 varit föremål för samråd och remiss enligt Plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Planförslaget ställs nu ut för granskning under perioden 2017-05-09 – 2017-06-07. Planhandlingarna finns även att tillgå på Medborgarkontoret och på kommunens hemsida www.fargelanda.se

Synpunkter på programmet ska lämnas skriftligt senast 2017-06-07 till:

Färgelanda kommun, Plan- och byggkontoret, Allhemsvägen 5, 458 80 Färgelanda

eller via epost till: kommun@fargelanda.se
Chef Samhällsutvecklingssektorn
Patrick D´Imporzano
0528-567525
Plan- och byggchef
Beatrice Hjärn
0528-567166

Sidan uppdaterades 2017-05-05

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier