Samråd om Bostadsförsörjningsprogram för Färgelanda kommun

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 8 §, ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång per mandatperiod. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning förbereds och genomförs.

Planförslaget finns som medialänk till höger. Den finns även tillgängligt på Centrumhuset.

Samrådstid: 21 mars – 18 april 2017

Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till Plan- och byggkontoret, Allhemsvägen 5, 458 80 Färgelanda, eller e-post: beatrice.hjarn@fargelanda.se eller anette.larsson@fargelanda.se senast 2017-04-18. Om inte synpunkter har inkommit till Plan- och byggkontoret senast 12 april så bedömer vi att planförslaget har godkänts.

Upplysningar lämnas av bygglovsingenjör Anette Larsson, telefon 0528-56 71 65

Kommunantikvarie
Anette Larsson
0528-567165

Sidan uppdaterades 2017-03-30

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier