Rivningslov

Om du ska riva en byggnad behöver du oftast ansöka om rivningslov eller göra en anmälan om att byggnaden ska rivas.

Rivningslov eller anmälan:

Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad som ligger inom planlagt område eller där områdesbestämmelser gäller, krävs ett rivningslov. Utanför dessa områden räcker det oftast att du gör en anmälan istället.

Rivningslov behövs normalt inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, som till exempel komplementbyggnader och ekonomibyggnader.

Syftet med rivningslov och anmälan är att kommunen ska göra en bedömning om byggnaden bör bevaras och för att få bort farligt avfall ur kretsloppet.

Olika skäl till att viss bebyggelse bör bevaras kan till exempel vara:

 • Miljömässiga.
 • Konstnärliga.
 • Det kan också vara så att byggnaden behövs för bostadsförsörjningen.

Avfallet måste tas omhand på rätt sätt

Innan du får riva byggnaden måste du göra en inventering av vilket avfall som uppstår. Särskilt viktigt är det att inventera det farliga avfallet (ex. lysrör, PCB, kvicksilver). Riskmaterial och farliga produkter som påträffas måste monteras ned och tas bort på ett säkert sätt innan rivningsarbetena får börja.

Minsta antal fraktioner vid sortering av rivningsavfall bör vara nio stycken:

 1. Utsorterade produkter och material för återanvändning
 2. Farligt avfall (olika slag separeras)
 3. El-avfall (olika slag separeras)
 4. Trä
 5. Plast för återvinning
 6. Brännbart
 7. Skrot och metall
 8. Fyllnadsmassor
 9. Deponi (utsorterat) eller blandat avfall för eftersortering

Större mängder rivningsavfall bör inte lämnas på återvinningscentralen, då detta inte är ett hushållsavfall. Avfallet ska istället lämnas till annan godkänd mottagare.

Ansökan:

Blanketter för ansökan om byggnads-, rivnings- eller marklov med mera finner du i vår blankettportal, se snabblänkar till höger. 

Handlingar som vanligtvis ska bifogas din ansökan är:

 • Plan för hantering av rivningsavfall
 • Situationsplan i skala 1:500
 • Plan i skala 1:100
 • Sektion i skala 1:100
 • Fasader i skala 1:100

Ansökan skickas till Plan- och byggkontoret i Färgelanda kommun. När din ansökan kommer till kommunen diarieförs handlingarna och kontrolleras så att alla handlingar och uppgifter som krävs finns med. Om ansökningshandlingarna inte är kompletta kontaktar vi dig. Handläggningen av själva ansökan startar först när handlingarna är kompletta. Som bekräftelse på att handläggningen av ärendet påbörjas skickas ett mottagningsbevis ut. Din ansökan granskas mot gällande bestämmelser och eventuella remisser skickas ut. Är den sökande annan än fastighetsägaren meddelar vi även ägaren av fastigheten om det inte anses uppenbart onödigt. I vissa fall kontaktas dina grannar för att de ska få lämna sina synpunkter. Beslut fattas när ärendet är färdigberett. Ärendet expedieras, avgiften räknas ut och beslutet skickas hem till dig.

Vi gör vårt bästa för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt.

Plan- och bygg

Snabblänkar

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier