Olovligt byggande

Om man utfört en åtgärd som kräver bygg-, mark- eller rivningslov utan att lov eller startbesked har lämnats kallas det för olovligt byggande (svartbygge).

Det är Bygg- och Trafiknämnden som har ansvaret för kontrollen över olovligt byggande.

Om ett olovligt byggande ägt rum kan nämnden ta ut byggsanktionsavgift eller kräva att bygget rivs.

Om du misstänker att något är olovligt gjort kan du kontakta plan- och byggkontoret. Du kan välja att vara anonym när du anmäler misstanke om ”svartbygge”.


Läs även mer i pdf-filen bland dokumenten nedan, "Har du råd att bygga svart?" 


Dokument och bilagor

Plan- och bygg
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Handläggare Plan- och Byggenheten/MEX
Sebastian Svensson
0528-567165
Bygglovshandläggare
Lukas Törner
0528-567168

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier