Marklov

För att ändra marknivån, till exempel genom schaktning eller fyllning, kan det behövas ett marklov. I vissa fall krävs också marklov när det gäller trädfällning och skogsplantering.

Inom detaljplanelagt område krävs det marklov för schaktningar och fyllningar om åtgärden avsevärt ändrar marknivån. Med ”avsevärt” menas oftast att nivån inte får höjas eller sänkas mer än en halvmeter. Detta gäller inte markarbeten som görs i ett byggnadsarbete. De markarbetena är redan prövade i bygglovet. Det krävs också marklov för fällande av vissa träd och skogsplantering – om detta finns inskrivet i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det kan till exempel handla om att skydda träd, till exempel en allé. För att plantera eller fälla träd på din egen tomt behöver du inget marklov.

Tänk dock på att vissa åtgärder, utanför detaljplanelagt område, kan kräva tillstånd enligt annan lagstiftning.

Ansökan:

Blanketter för ansökan om byggnads-, rivnings- eller marklov med mera finner du längst ner på sidan.

Ansökan skickas till Plan- och byggkontoret i Färgelanda kommun. När din ansökan kommer till kommunen diarieförs handlingarna och kontrolleras så att alla handlingar och uppgifter som krävs finns med. Din ansökan granskas mot gällande bestämmelser och eventuella remisser skickas ut. Beslut fattas när ärendet är färdigberett. Ärendet expedieras, avgiften räknas ut och beslutet skickas hem till dig.

Vi gör vårt bästa för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt.

Plan- och bygg
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Handläggare Plan- och Byggenheten/MEX
Sebastian Svensson
0528-567165
Bygglovshandläggare
Lukas Törner
0528-567168

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier