Förhandsbesked 

Om du är osäker på om du kan få bygglov, till exempel för ett bostadshus på en ny tomtplats, finns det möjlighet att få ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet prövar myndighetsnämnden om ditt planerade projekt kan tillåtas på platsen. Du behöver inte ta fram avancerade ritningar utan kan få ett förhandsbesked med hjälp av enkla handlingar.

Vid en ansökan om förhandsbesked gör myndighetsnämnden en lokaliseringsprövning, det vill säga undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse och om det går att lösa avloppsfrågan. Kommunens översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får också yttra sig i ärendet.

Din ansökan om förhandbesked ska innehålla följande handlingar;

  • Karta med redovisning av föreslaget läge för byggnaden
  • Enkel beskrivning av hur tomtplatsen ska användas. Exempel: husplacering, eventuell djurhållning, tillfartsväg, avloppsanläggning, vattenbrunn etc.
  • Gärna skisser på byggnaden.

Ansökningsblankett finns att hämta under "Blanketter" i menyn till vänster.

Plan- och bygg
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Handläggare Plan- och Byggenheten/MEX
Sebastian Svensson
0528-567165
Bygglovshandläggare
Lukas Törner
0528-567168

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier