Anmälningspliktiga åtgärder 

Det finns byggåtgärder som inte behöver någon form av lov, men som kräver att du gör en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är de så kallade attefallshusen, bygglovsbefriad tillbyggnad, komplementbyggnad och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus, eller när du ska installera en kamin eller annan eldstad. 

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

 • Bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 25 m² byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, det så kallade Attefallshuset.
 • Göra en tillbyggnad till en- eller tvåbostadshus med 15 m² bruttoarea.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Att installera eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp
 • Att göra ändringar av en byggnad som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller att planlösningen påverkas avsevärt
 • Att göra ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • Att installera eller göra väsentliga ändringar av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation
 • Att riva vissa byggnader, eller delar av byggnader, som inte kräver rivningslov
 • Att underhålla ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser

Anmälan installation av eldstad:

När du vill göra en anmälan om installation eller ändring av eldstad och/eller rökkanal behöver vi följande handlingar;

 • Ifylld anmälningsblankett. Blanketten finns i vår blankettportal, se snabblänkar till höger. 
 • Fasadritning skala 1:100. Ritningen ska visa var rökkanalen går genom bjälklag/yttertak samt skorstenens höjd över taknock och taktäckning.  Ange måtten på ritningen.
 • Planritning skala 1:100. På ritningen ska eldstadens placering vara tydligt markerad. Om det finns flera våningar ska du också märka ut rökkanalens placering.
 • Produktbeskrivning av eldstaden/rökkanalen.
 • En kontrollplan, mallexempel finns längst ned på sidan.

Handlingarna skickar du till plan- och byggkontoret tillsammans med anmälningsblanketten. Du kan läsa mer om installation av eldstad i broschyren installera eldstad (se dokument längst ner).

Vid installation av ny skorsten kan i vissa fall bygglov krävas. Om skorstenen monteras på utsidan av gaveln eller nära takfoten krävs det bygglov för utvändig ändring av byggnaden. Normal skorsten som monteras vid nock kräver dock inte bygglov, men man måste fortfarande göra en anmälan. Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall är du välkommen att kontakta oss på Plan- och byggkontoret så hjälper vi dig.

Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd:

Vill du göra en anmälan om bygglovsbefriad åtgärd, för komplementbyggnad, komplementbostadshus eller inreda ytterligare en bostad så skickar du in en ifylld anmälningsblankett till plan- och byggkontorett tillsammans med de handlingar som krävs:

 • ​Situationsplan
 • Fasadritning i skala 1:100, som visar samtliga berörda väderstreck.
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Grannars godkännande om byggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Anmälan av kontrollansvarig, krävs i vissa fall
 • Förslag till kontrollplan, krävs i vissa fall
 • Brandskyddsredovisning, krävs i vissa fall
 • Anmälningsblankett finns att hämta i vår blankettportal, se snabblänkar till höger. 

Dokument och bilagor

Plan- och bygg

Snabblänkar

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier