Bygg-, mark-, rivningslov

När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behövs ofta någon form av tillstånd. Tillstånd lämnas av kommunens Myndighetsnämnd i form av bygglov, rivningslov eller marklov enligt 9 kap. Plan- och bygglagen. På följande sidor finns information om bland annat bygglov och anmälningspliktiga åtgärder.

Har du frågor eller funderingar kring byggande är du välkommen att höra av dig till oss så ska vi hjälpa dig på bästa sätt - vi finns här för dig!

Enklaste sättet att nå oss på är genom mail, vi svarar på telefon i mån av tid. 
All E-post med frågor rörande enskilt ärende, eller generella frågor om bygglov, anmälan, strandskydd med mera skall skickas till:
planochbygg@fargelanda.se

Gäller frågorna en specifik fastighet eller åtgärd så är det viktigt att du anger din fastighetsbeteckning eller adress i meddelandet, detta gör att vi mer precist kan leverera ett korrekt svar.

Blanketter för ansökan om bygglov, anmälan, förhandsbesked, strandskyddsdispens med mera finner du längst ner på sidan. 

Sök bygglov i tid!

Skicka in din bygglovsansökan i god tid, så riskerar du inte att ditt bygge försenas.

Invänta startbesked!

Observera att alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan också kräver ett startbesked! Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked, även om bygglov har beviljats eller anmälan har inlämnats och beslutats vara fullständig.

Färdigställandeskydd

Om du ska låta bygga ett hus eller utföra bygglovspliktiga åtgärder på ditt hus så behöver du i många fall skaffa ett så kallat färdigställandeskydd. Kravet på att du också ska ha en byggfelsförsäkring upphörde dock den 1 juni 2014.

Bygger du ditt hus själv behövs inget färdigställandeskydd. Inte heller om du ska bygga en skyddad uteplats, ett skärmtak eller en friggebod. Däremot är det fortfarande obligatoriskt att du skaffar ett färdigställandeskydd när du låter en företagare bygga ett nytt småhus åt dig.

Om du behöver färdigställandeskydd för till- eller ombyggnadsarbeten avgör Myndighetsnämnden när de får in din bygganmälan.

Plan- och bygg
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Handläggare Plan- och Byggenheten/MEX
Sebastian Svensson
0528-567165
Bygglovshandläggare
Lukas Törner
0528-567168

Snabblänkar

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier