Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskilda personer med ett långvarigt eller bestående funktionshinder t.ex. rörelsehinder, synskada eller utvecklingsstörning. Funktionshindret kan vara fysiskt eller psykiskt.

Bostadsanpassningsbidrag kan även lämnas till personer som åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av en funktionshindrad person, om åtagandet avser en längre tid.

Du kan söka bidrag om du äger bostaden för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med bostadsrätt eller hyresrätt. För anpassning av bostadsrätter eller hyresrätter krävs fastighetsägarens medgivande. 

Bostadsanpassningshandläggare
Emma Larsson
0528-567169

Telefontid mellan 08:30-09:30 & mellan 15:00-16:30

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier