Bostadsanpassning

En person som på grund av funktionshinder behöver anpassa sin bostad kan söka bostads-anpassningsbidrag. Bidraget regleras genom Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Denna lag har som ändamål, att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidraget lämnas till sådana fasta åtgärder som är nödvändiga för att klara vanliga boendefunktioner. Det kan t.ex. vara att komma in och ut ur bostaden, förflytta sig inom bostaden, laga mat samt sköta sin hygien.

Kommunen svarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder enligt bestämmelser i Lagen om bostadsanpassningsbidrag.


Vidare information:

Kom ihåg:

Tag kontakt före Du påbörjar bostadsanpassningen.

Bostadsanpassningshandläggare
Emma Larsson
0528-567169

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

organisationsnummer: 212000-1421

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier