Snöröjning

Kommunen ansvarar för snöröjning på enskilda vägar och för vägföreningarna i samhällena.

Snöröjningen utförs av olika privata entreprenörer som har tecknat avtal med kommunen.

Halkbekämpning samt snöstakning ingår inte i kommunens åtagande.

Snöröjning sker när det fallit 10 cm snö på landsbygden och 5 cm blöt snö eller 7 cm torr snö inom tätorten. Detta medför oftast att entreprenörerna måste påbörja snöröjning på obekväm arbetstid bara för att underlätta för övriga kommuninnevånare.

Tänk på att vägen som ska snöröjas måste vara tillgänglig för en traktor och dess utrusning. Grenar och dylikt får ej förorsaka skador på exempelvis speglar och lampor.

Trafikverket
Trafikveket svarar för vinterväghållning/snöröjning/halkbekämpning på väg 172 och 173.

  • Färgelanda samhälle: Hedekasvägen, Allhemsvägen, Timmervägen, Uddevallavägen, del av Centrumvägen mellan rondellen och väg 172 samt Kyrkvägen.
  • Högsäter: förutom väg 172, Rännelandavägen, Ånnerudsvägen samt södra Kyrkovägen.
  • Ödeborg: Bruksvägen, Munkedalsvägen samt Vrinevägen.
  • Stigen:Vänersborgsvägen, Högsätervägen samt Färgelandavägen.
  • Ellenö: väg 2074 samt väg 924

Trottoarer och cykelbanor i anslutning till ovanstående vägar är Trafikverkets ansvar.

Det finns även ett stort antal mindre vägar på landsbygden där Trafikverket har väghållaransvar.

Kontakt

Ansökningsblankett snöröjning av enskild vägEnhetschef Teknik
Ulf Nilsson
0528-567151

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier