Vägbelysning

Åtgärdande av felande gatubelysning

GH EL utför reparation av gatubelysningen enligt  schema 8 ggr/år (tidigare 4ggr/år). Kommunen utför en funktionskontroll och meddelar GH EL vilka belysningspunkter som behöver åtgärdas 3 arbetsdagar innan reparation.

Allmänheten kan också anmäla felaktiga belysningspunkter genom att skicka belysningsstolpens ID nr, som sitter på en vit lapp ca 2 meter ovan mark, som SMS till 076-635 26 38 (ej ringa). Saknas den går det bra med adressen.

Observera! GH EL kan ej utföra reparationer av belysningspunkter som ej är anmälda av kommunen då de ligger utanför planeringen.

Akuta fel som kan vara fara för liv och egendom åtgärdas/säkerställs omgående efter anmälan.

Upptäcks akuta fel efter kontorstid samt på helger kontakta kommunens jour på tel: 070 567 12 19

Övriga fel såsom enstaka trasiga lampor åtgärdas under kommande rondering. Är det fler än 5 lampor på samma gata eller hel gata som är nedsläckt, åtgärdas detta kommande arbetsdag.

 

AKTUELLT 2022: (uppdateras halvårsvis)

  • Fortsatt arbete att byta ut äldre armaturer till Led
  • Fortsätta arbetet med att koppla om allmän belysning så den styrs av gatubelysningen ( bla runt i och utanför kommunens skolor)
  • Byta ut belysningen ner mot Ödeborgs folkets park
  • Utöka belysning på ÅVC Stigen.

 

Övrigt:

  • Vi har knappt 1900 stycken belysningsstolpar i hela kommunen.
  • GH EL besiktar stolpar, fundament mm var 3:e år.
  • GH EL har elsäkerhetsansvaret för installationerna.

Ansvarig i kommunen: Ulf Nilsson, teknisk chef, ulf.nilsson@fargelanda.se alt 0528-56 71 51

 

Enhetschef Teknik
Ulf Nilsson
0528-567151

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier