Ändring av detaljplan för Högsäters Prästgård 1:64

 

Syfte:

Planändringen syfte är att skapa en mer ändamålsenlig användning av fastigheten. Idag tillåts allmänt ändamål – äldreboende, men med en ändring korrigeras bestämmelsen till bostad, kontor och vård. Fastighetens användning kan därmed anpassas på ett lämpligare sätt.

 

Planarbetet:

Beslut om detaljplaneändring 2019-06-27

Detaljplaneändringen var ute på samråd 2020-12xx-2021-01-xx och kommunen arbetar med att ta fram kompletterande utredning utifrån inkomna synpunkter.

Då detaljplaneändringen inte överensstämmer med syftet i översiktsplanen görs planändringen med utökat förfarande. Det innebär några extra moment under planprocessen. Läs mer på boverket.se

 

Tidplan:

Granskning kvartal 3 2022

Antagande kvartal 4 2022

Laga kraft kvartal 1 2023

 

Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Plan- och bygg
Färgelanda kommun
0528-567000

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier