Ändring av gällande detaljplan för Färgelanda Prästgård 1:447 i Färgelanda kommun ställs ut för gransknings under tiden 14 juni 2022 till 24 augusti 2022. 

Planändringens syfte är att ändra användningen från allmänt ändamål till bostadsändamål för fastigheten.  

Planområdet omfattar en liten del av den gällande detaljplanen, liten bit söder om Färgelanda kyrka.  
Förutom ändring av användningen så sker en reglering i byggrätten. På västra delen av fastigheten tillåts komplementbyggnader på max 60 kvadratmeter och på östra delen en maximal bebyggd area på 200 kvadratmeter. Omfattningen av byggnadshöjd och taklutning har också införts. 

Fastigheten ligger inom kulturmiljö för kyrkan, så en bestämmelse om bevarande karaktär har placerats på byggnaden. Träd är en del av kulturmiljön och därför bestäms en utökad lovplikt för träd på en diameter på minst 0,8 meter.  

Planändringsarbetet bedrivs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen. 

Vill ni fråga något om planändringens innebörd och konsekvenser är ni välkomna att kontakta sektor Samhällsutveckling under hela granskningstiden, via e-post planochbygg@fargelanda.se eller via växeln på 0528-567 000.  

 

Plankarta och planbeskrivning är korrigerade 2022-06-20, korrigeringen markeras i rött.

 

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR 

 

 Planförslag
Bilagor

 

Plan- och bygg
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier