Ändring av detaljplan för Färgelanda Prästgård 1:447

  

Syfte:

Planändringen rör en fastighet i Färgelanda tätort. Idag anger detaljplanen att fastigheten får användas för allmänt ändamål och för att kunna använda fastigheten mer ändamålsenligt föreslås planbestämmelsen ändra till bostadsändamål.

 

Planarbetet:

Beslut om ändring av detaljplan 2020-09-17

Detaljplaneändringen har varit ute på samråd 2022-02-28 till 2022-03-38

Detaljplaneändringen var ute för granskning 2022-06-14 -- 2022-08-24

Planarbetet sker med normalt planförfarande, se boverket.se för mer information om planprocess.

 

Tidplan:

Granskning kvartal 2 2022

Antagande kvartal 3 2022

Laga kraft kvartal 4 2022

 

Planhandlingar och utredningar:

Planingenjör samt TF Teknisk chef lokalvård
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Plan- och bygg
Färgelanda kommun
0528-567000

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier