Antagande av ändring av detaljplan för Färgelanda Prästgård 1:447

  

Kommunen har beslutat att anta ändring av detaljplanen för Färgelanda Prästgård 1:447 och gäller från det att beslutet underrättats på kommunens hemsida.

Detaljplaneändringen och tillhörande handlingar finns tillgänglig här nedan tillsammans med upplysning hur beslutet om antagande kan överklagas.

 

Vid frågor om detaljplanen är du välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter hittar du i högerspalten!

 
Önskas fysiska handlingar för detaljplanen så vänligen kontakta oss. 

 

Handlingar:

Planarkitekt
Camilla Widekärr
0528-567160
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Plan- och bygg

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier