Höjdenskolan, totalrenovering

Under hösten 2018 renoverades Höjdenskolan i Färgelanda. Projektet innefattade totalrenovering av skolans utsida, ny utemiljö samt att 2/3 av den invändiga ytan renoverades.

Skolan är byggd 1980, är ca 1800 kvm stor och består av en huskropp med tre utstickande flyglar. En flygel består av gymnastiksal och de andra byggnadsdelarna innehåller klassrum, grupprum och lärarrum.

Utvändigt har skolan fått ett rejält ansiktslyft i form av ommålning, takbyte, fönster- och dörrbyten samt nytt fläktrum. Färgsättningen och det tegelröda taket valdes för att ljusa upp byggnaden och få den att smälta i ni omgivningen.

Invändigt har 2 av skolans flyglar totalrenoverats. Byggnaden har bland annat fått nya ytskikt, nytt värmesystem, ny belysning och ny ventilation. Ytorna har anpassats efter verksamheten då bland annat f.d. slöjdsalar gjorts om till aktivitetsrum och klassrum. Ny teknik har installerats i klassrummen och nytt passersystem har installerats för att säkerställa verksamhetens behov.

Projektet har också innefattat en ny utemiljö. Vi har anlagt fotbollsplan, gungor och annan lekutrustning. Utemiljön är åtkomlig från alla flyglar och ger ett bra komplement till undervisningen.

Projektledare: Johan Karlsson 0528-567521

Chef sektor samhällsutveckling
Tünde Petersson
0528-567163

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier