Högsäters förskola, om- & tillbyggnad

Högsäters skola har blivit större! En om- och tillbyggnad påbörjades sensommaren 2017 och färdigställdes i början på 2019.

Den äldre byggnaden är uppförd 1980 och är ca 475kvm. Tillbyggnaden som gjordes blev ca 675kvm varav 152kvm är tillagningskök. Den gamla byggnadsdelen har direktverkande el som värmesystem och tillbyggnaden har vattenburen värme med bergvärmepump som värmekälla. Den äldre byggnaden ventileras med ett ventilationssystem med värmeåtervinning och ytterligare ett FTX-aggregat installerades som förser nybyggnaden.

131kvm solceller installerades på nybyggnaden som beräknas kunna generera ca 22 213kWh per år. I samband med projektet mottog Färgelanda Kommun bidrag på 103 000kr i bidrag för åtgärden från Länsstyrelsen.

Stort fokus lades på säkerheten genom att följa skydds- och ordningsregler för att skapa en så bra miljö för elever, personal och byggarbetare under byggtidens gång.

Entreprenaden delades in i två etapper. Första etappen bestod av nybyggnad av kök, matsal och två förskoleavdelningar med tillhörande installationer. Alla markarbeten utom parkering och utemiljö inom ”etapp 2” stod klara för inflyttning hösten 2018. Provisorisk parkeringsplats och gångväg anordnades under entreprenaden. Arbetsområde 2 blev disponibelt när etapp 1 stod klart och man började då direkt arbetet med ombyggnation och renovering av den äldre byggnadsdelen.

Förskolans utemiljö har byggts om ca 7000kvm där alla utvändiga ytor justerats i höjd med nya beläggningar. 

Projektledare: Victor Gustavsson 0528-567524

Chef sektor samhällsutveckling
Tünde Petersson
0528-567163

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier