Behov av barnomsorg för vårdnadshavare med arbete inom samhällsviktiga yrken om beslut tas om att stänga förskolor och skolor

För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet fatta beslut om att stänga verksamheten.

Vår målsättning är att hålla förskolor och skolor öppna. Men då det beror på det aktuella smittläget är det svårt att förutse och då förändringar kan ske fort vill vi förberedda er om det skulle vara så att beslut tas om att stänga en förskola eller skola.

Om beslut tas om att hålla en förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stängda ska barn till vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet få barnomsorg i sådan omfattning att verksamheten kan upprätthållas. Det är då enbart vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet som kommer att erbjudas barnomsorg/fritidshem/skola om beslut tas om att stänga sådana verksamheter. Vårdnadshavare har då möjlighet att anmäla sitt behov av barnomsorg. Barnomsorgen gäller barn i förskola och grundskola F-6 och även för äldre barn om särskilda skäl föreligger.

Du har bara rätt till barnomsorg om du inte kan ordna omsorg för barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet.

Hur långt ska jag som vårdnadshavare gå för att ordna omsorg ”på annat sätt”?

Du bör i första hand se över möjligheten att hålla barnen hemma, eftersom syftet med en skolstängning är att minska risken för smittspridning.

Hur går du till väga? 

Anmälan om behov av barnomsorg för vårdnadshavare med samhällsviktig verksamhet

 • Din arbetsgivare ska göra en bedömning om verksamheten där du arbetar är samhällsviktig. Prata med din arbetsgivare eller uppdragsgivare för att få veta om du är en av de som behövs.
 • Anmäl ditt behov av barnomsorg till kommunen.

Fyll i formuläret och lämna in formuläret på kommunhusets reception. 

Formulär:

 

 Observera att du måste fylla i ett formulär per barn. 

 Intyg om deltagande i samhällsviktig verksamhet 

 • Om intyg om samhällsviktig verksamhet efterfrågas från kommunen när du ansöker ska du styrka ditt behov av barnomsorg med ett intyg från din arbetsgivare. Bifogat intyg ska skrivas på av din arbetsgivare och visas upp på berörda enheter eller till områdesexpeditionen. Intyget ska sparas av dig och uppvisas vid förfrågan.

Intyg: 

 

Vi följer myndigheternas rekommendationer och råd från myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Har du ytterligare frågor kontakta i första hand rektorn på den förskola, pedagogiska omsorg eller på det fritidshem barnet går.

 

De samhällssektorer som omfattas av föreskriften är enligt MSB följande

 • Energiförsörjning
 • Finansiella tjänster
 • Handel och industri
 • Hälso- och sjukvård samt omsorg
 • Information och kommunikation
 • Kommunalteknisk försörjning
 • Livsmedel   
 • Militärt försvar
 • Offentlig förvaltning
 • Skydd och säkerhet
 • Socialförsäkringar  
 • Transporter

Vidare omfattas stödfunktioner som samhällsviktig verksamhet som är särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på acceptabel nivå.

 

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet:

https://www.msb.se/foreskriftomsorg

Allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet :

https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/forfattningar/msbfs-2020-4-allmanna-rad.pdf

Chef sektor utbildning
Anna Gunnervik
0528-567201

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier