Språkotek ska stötta barnens språkutveckling

Språkoteket är en träffpunkt för pedagoger i förskolan, grundskolan och grundsärskolan. På språkoteket lånar pedagoger material och får stöd i sitt arbete med att utveckla barnens/ungdomarnas språk.Vårdnadshavare till barn/ungdomar med språkrelaterade svårigheter kan få tips och råd.

Både förskolans och skolans styrdokument framhåller vårt ansvar för att alla barn och elever får stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar. Utifrån visionen om att alla barn och ungdomar ska känna lust att lära och uppnå en god språklig förmåga som är en förutsättning för det, har Folkhälsorådet bidragit med medel till ett projekt för att starta Språkotek.

I Språkoteket, som är beläget i barn- och ungdomsförvaltningen lokaler, finns en mängd material som kan användas för att stödja och främja barns språkutveckling. Det är till för alla barn och elever, från förskola till år 9, men i synnerhet är det en resurs för dem som är i extra behov av språkstimulans som till exempel språkförsening eller annat hemspråk.

I Språkoteket samlas språkpedagogiskt material, litteratur och kunskap på en gemensam plats. Tanken är att skapa en större variation av material som kan komma fler till nytta genom ett utlåningssystem. Genom konsultation och att pedagoger delar med sig av sina idéer om hur de använt materialet, utvecklas pedagogernas kompetens. Det leder till ytterligare framgångsfaktor i barnens språkliga utveckling.

Språkoteket är till för kommunens verksamheter. På plats finns specialpedagog, som hjälper till med konsultation och att hitta passande material. Grupper/arbetslag bokar besökstider med någon av specialpedagogerna.

Kontaktpersoner

Annika Abrahamsson och Gunhild Svensson, specialpedagoger (se till höger)

Chef sektor utbildning
Anna Gunnervik
0528-567201
Specialpedagoger

Förskola, särskola år 1-6 och särskola 7-10.
Annika Abrahamsson 
Tel: 0528-567 277

e-post:

annika.abrahamsson@fargelanda.se 

Samtliga grundskolor år F-6. 
Anna Nordblom
Tel: 0528-567 270

e-post: 

anna.nordblom@fargelanda.se

Valboskolan år 7-9. 

Anneli Karlsson
Tel: 0528-567 234

e-post:

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier