Förskolor, Färgelanda tätort

  • Håvestens förskola
  • Höjdens förskola
  • Familjedaghem, Färgelanda

Förskola norr och söder

  • Dagbarnvårdargruppen i Högsäter
  • Månvägens förskola i Högsäter
  • Stigens förskola
  • Ödeborgs förskola

Rektorsområden

-Ödeborg
Bruksskolan F-6
-Högsäter 
Högsäters skola F-6
-Färgelanda tätort
Höjdenskolan F-3
Valboskolan 4-6 
-Färgelanda tätort
-Valboskolan 7-9

Chef sektor utbildning
Anna Gunnervik
0528-567201
Rektor Bruksskolan, Modersmålsenheten & Tf Högsäter skolan
Fredrik Höggärde
0528-567230
Tf Rektor Höjdenskolan F-3 & Valboskolan 4-6
Veronica Corell
0528-567260
Rektor Valboskolan 7-9 & Grundsärskolan 7-9
Wiveca Doyle
0528-567210
Rektor förskola, område norr och söder
Maria Olsson
0528-567276
Rektor förskolan tätort & rektor grundsärskolan 1-7
Christina Nilsson
0528-567240

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier