Färgelandas elever har en positiv syn på sin skola och undervisningen!

Publicerad 130429, Uppdaterad 130527

I SKL:s Öppna jämförelser Grundskola för 2013 hamnar Färgelanda på topp tio när det gäller det sammanvägda resultatet av nedan påståenden. Mätningen är gjord i årskurs 5 och 8. På enskilda frågor rankas vi som nummer 1.

 

Påståendena var:

• Jag känner mig trygg i skolan.
• Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.
• Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.
• Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.
• Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det.
• Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet.
• Mina lärare förväntar sig att jag skall nå målen i alla ämnen.
 
När det gäller kunskaper så ligger kommunen fortfarande långt ner. Forskning och SKL:s analys hävdar dock att det finns ett samband mellan ovan nämnda parametrar och resultatet. Detta bådar gott inför framtiden. Vi ser redan nu att våra resultat ligger kvar eller ökar svagt.
Chef sektor utbildning
Anna Gunnervik
0528-567201

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier