IT i skolan

Vi arbetar kontinuerligt med att utöka och uppgradera tillgången på digital utrustning både för elever och för personal. Representanter från skolor, förskolor, och utvecklingsenheten på Barn och Utbildning träffas kontinuerligt för att diskutera och utveckla den pedagogiska användningen.

Alla elever på Valbo 7-9, högstadiet, och några grundsärskoleelever har fått erbjudande om att låna en dator av typen Chromebook vilken även får disponeras i hemmet. Arbete pågår också med att utöka antalet digitala elevenheter i de lägre årskurserna 1-6. Där kommer digitala enheter kunna användas, på samtliga lektioner i skolan. En utökning kommer att ske årsvis fram tills dess att alla elever har tillgång till en egen enhet på lektionstid. Det finns särskilt avsatta investeringsmedel fram till 2024 för en fortsatt utökning.

All personal inom grundskolan har tillgång till en egen bärbar dator och på förskolorna finns minst en dator per enhet. På förskolorna och grundsärskolorna används även iPads som digitalt lärverktyg. Även skolornas speciallärare och specialpedagoger använder iPads med elever som behöver särskilt stöd. Ipads används också på förskolorna för att dokumentera barnens utveckling.

Chef sektor utbildning
Anna Gunnervik
0528-567201
Tobias Friberg
IKT-pedagog
0528-567217

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier