IT i skolan

Tillsammans med IT-avdelningen har Barn och utbildningssektorn under de senaste åren arbetet fokuserat med att ansluta alla skolor och förskolor till kommunens datanätverk med succesivt bättre dataförbindelser. Utbyggnation och förbättring av förbindelserna är ett kontinuerligt arbete. Detta har vi lyckats med bland annat tack vare det gemensamma Dalslandsnätet som medfört att även mindre landsbygdsskolor fått tillgång till dataförbindeler. Stamnätet är uppbyggt kring radiolänkar och fiberlänkar, medan skolor och förskolor ansluts via all tillgänglig teknik såsom fiber, SDSL och RadioLAN. Likaså pågår ett arbete med att internt förbättra tillgången till det lokala nätverket.

Från och med årskurs 7 har eleverna ett personligt konto inom ramen för tjänsten Google Apps for Education, GAFE, med bland annat tjänsterna E-postkonto och Google Drive. Tjänsten kan även nås utanför skolan via Googles olika hemsidor på Internet.

Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla och standardisera tillgången på digital utrustning både för elever och personal. Representanter från skolor, förskolor, IT-avdelningen och verksamhetsutvecklare träffas kontinuerligt för att diskutera och utveckla den pedagogiska användningen av de IT-resurser som finns på de olika enheterna. 

På en del skolor finns en bokningsbar datavagn med datorer som kan användas i undervisningen. På andra skolor ett särskilt rum med datorer som kan bokas för olika undervisningsmoment. De flesta salar i de senare årskurserna har utrustats med projektorer och i en del salar finns också tillgång till Smartboards.

All personal inom grundskolan har tillgång till en egen bärbar dator och på förskolorna finns minst en dator per enhet. På förskolorna och grundsärskolorna används också iPads som digitalt lärverktyg. Även skolornas speciallärare-och pedagoger använder iPads med elever som behöver särskilt stöd. Ipads används också på förskolorna för att dokumentera barnens utveckling.

På en av våra förskolor, Håvestens Förskola, använder personalen bloggar för att föräldrarna skall få insyn och känna delaktighet i den dagliga verksamheten. Ipads används också på flera förskolor för att dokumentera barnens utveckling.

I skolorna finns ett urval av pedagogiska programvaror för att underlätta inlärning i främst matematik och språk. Under hösten 2010 introduceras ett liknande avtal för förskolan med pedagogiska programvaror. Från och med hösten 2013 finns även elevavtalet, vilket innebär att elever kan använda den pedagogiska programvaran i hemmet.

E-tjänsten Unikum används i förskolan, grundskolan och grundsärskolan för att stödja processen kring utvecklingssamtalet och arbetet med elevens individuella utvecklingsplan (IUP). I Färgelanda kommun infördes detta stöd i etapper under vårterminen 2010. Förskolan har genomfört ett pilotprojekt och från 1/7 2015 har tjänsten införts även där.

Chef Barn- och utbildningssektorn
Helena Kronberg
0528-567201

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

organisationsnummer: 212000-1421

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier