Inackorderingsstöd

  • Inackorderingsstödet är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor och kan beviljas elev som på grund av lång resväg behöver inackordera sig på studieorten.
  • Inackorderingsstöd utgår t.o.m. det första kalenderhalvåret den studerande fyller 20 år.
  • För att få inackorderingsstöd krävs att avståndet mellan hemmet och skolan/praktikplatsen är minst 60 km eller att avståndet mellan hemmet och närmaste bussförbindelse är minst 6 km.
  • För att inackorderingsstöd skall beviljas krävs att eleven är folkbokförd i Färgelanda kommun.
  • Den som har busskort/kontantstöd kan inte samtidigt ha inackorderingsstöd.
  • Inackorderingsstödet motsvarar 1/30 av basbeloppet och utbetalas nio månader om året (september t.o.m. maj). Från 2020-01-01 är inackorderingsstödet 1 577 kr/månad
  • Elever som studerar vid fristående gymnasieskolor ansöker om inackorderingsstöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).
  • Elever som studerar vid naturbruksgymnasiet Nuntorpsskolan - se "Riktlinjer för skolskjuts, elevresor och inackorderingsstöd".

Du ansöker om inackorderingsstöd via kommunens e-tjänst "Inackorderingsstöd ansökningsblankett"

Dokument och bilagor

För kommunens styrande dokument och planer se länk nedan:

För kommunens e-tjänster och blanketter se kommunens e-serviceportal:

Chef sektor utbildning
Anna Gunnervik
0528-567201

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier