Elevinflytande

Det är viktigt att elevernas åsikter och synpunkter tas på allvar. Ett betydelsefullt forum för detta är elevrådet. Där träffas barn från hela skolan tillsammans med skolpersonal och diskuterar saker som för barnen är viktiga och aktuella. 
Elevrådsmöte har vi en gång i månaden. Dessa möten förbereds genom klassråd. 

Eleverna tränas i att ta ansvar för sitt lärande genom att arbeta med arbetsschema/eget arbete. 
Tillsammans med eleverna gör vi målbeskrivningar som vi sedan utvärderar. Ju äldre eleverna är, desto större ansvar för sina mål och sitt arbete får de ta. 

En friluftsdag på Högalid planeras och genomförs helt och hållet av eleverna i år 6 varje läsår.

Rektor Valboskolan F-6
Pär Allvin
0528-567260

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

organisationsnummer: 212000-1421

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier