Valboskolan F-6 är belägen i centrum av Färgelanda. Skolan har för närvarande ca 200 elever fördelade i 2 byggnader med F-3, särskola 1-6 och 4-6 med totalt 10 klasser. På skolan finns också två fritidshemsavdelningar, en för de yngre barnen och en avdelning för de äldre barnen. 

Vi är indelade i följande arbetslag: 
- Åk F-3 
- Åk 4-6 
- Särskolan 1-6 
- Fritidshemmen (Villa Villekulla F-2, Galaxen 3-6) 

Fritidshemsavdelningens personal deltar i skolarbetet och delar av skoldagen. Vår strävan är att samma person skall följa eleverna minst två år. 

Vi har en förstärkningsresurs för att tillgodose behoven hos de elever som behöver extra hjälp. 

Samarbete sker mellan olika åldersgrupper, dels under tillfälliga perioder, dels fortlöpande. 

 

Rektor Valboskolan F-6
Pär Allvin
0528-567260

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

organisationsnummer: 212000-1421

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier