Valboskolan

Valboskolan 1-6 är belägen i centrala Färgelanda. Skolan har för närvarande ca 180 elever fördelade i 2 byggnader med 1-3 och 4-6 med totalt 10 klasser. På skolan finns också två fritidshemsavdelningar, en för de yngre barnen och en avdelning för de äldre barnen. En stor skolgård, med fotbollsplan, är navet i uteverksamheten under skoltid och fritidshemsverksamheten.

Vi bygger verksamheten på en pedagogisk ledningsfilosofi som lärare och ledning processat fram. Pedagogiken inriktas mot horisontell integration av ämnena, dvs tematisk arbetssätt som spänner över flera ämnen. Oftast med aktualitetsförankring.

Lärarna jobbar i huvudsak i ett tvålärarsystem, där två lärare är jämnbördiga parter i klassens verksamhet och kan ta stöd av och utvecklas tillsammans.

Digitaliseringen är på väg in i skolan, där det finns klassuppsättning av chromebooks för eleverna i årskurs 4-6. I de lägre åldrarna finns PC.
Vi har tillgång till en skolskog som används flitigt i verksamheten.

Sedan sommaren 2017 har vi en skolträdgård precis utanför husknuten på skolan. Skolträdgården är ett sätt att integrera olika ämnen i en praktisk verksamhet.

Personalen i de två fritidshemmen, Galaxen och Villa Villekulla, bistår skolan med planerade rastaktiviteter på förmiddagar och de är måltidsvärdar vid lunch. Detta medför att lärarna i princip inte har någon rastvaktstid under dagarna utan kan ägna sig åt sitt kärnuppdrag, utbildning. Rastverksamheten har också medfört att allt fler elever är aktiva under rasterna. 

Förskoleklassen hos oss är sedan höstterminen 2017 på Höjdens skola. En skola som nu är inne i en intensiv renoveringsfas för att på sikt rymma hela lågstadiet från Valboskolan. Under höstterminen 2018 har Höjdenskolan vår förskoleklass och ett fritids för samma elever.

 

Rektor Valboskolan 1-6 samt Höjdenskolan
Pär Allvin
0528-567260
Annica Johansson
Områdesassistent (telefontid 08:00-16:00)
0528-567358

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier