Samverkan med föräldrar sker genom:
• Dagliga samtal i samband med lämning/hämtning
• Utvecklingssamtal
• Föräldramöte
• Enkäter, där barn och föräldrar årligen får lämna sina synpunkter
• Ett återkommande "Humlanblad" med information
• Aktivitetskalender på anslagstavlan

För att hålla en god kvalitet i förskolan finns det en samrådsgrupp med representanter ur föräldragruppen. Dessa deltar tillsammans med en pedagog från Humlan på samrådsgruppsträffar som äger rum ca 3 gånger per år. Här deltar även föräldrarepresentanter och personla från Månvägens förskola i Högsäter samt förskolechefen.

Samverkan med förskoleklass sker på vårterminen då barnen får göra några besök tillsammans med personal från Humlan och där föräldrar även är välkomna. Det sker även ett överlämningssamtal, om föräldrarna har gett sin tillåtelse, med personal från Humlan och personal från förskoleklassen.

Genom pedagogiska träffar får personalen möjlighet till samverkan med andra förskolor i kommunen.

Samverkan med specialpedagog och habiliteringspersonal sker vid behov.

Förskolechef område norr och söder
Marie-Louise Forsberg
0528-56 72 76

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier