Arbetet på Humlan präglas av ett lustfyllt lärande och omsorg om varandra och världen vi lever i. Det läggs stor vikt vid kamratskap och social kompetens. Språk och matematik är också en del av vardagen och för att mäta barnens språk- och matematikutveckling använder vi oss av TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) och MIO (Matematik, Individen, Omgivningen).

 Vi arbetar även med musik, skapande, tema, lek och rörelse, skogen, naturvetenskap och teknik. Vi delar då in barnen i olika grupper för att kunna tillgodose varje barns behov. Allt görs utifrån förskolans läroplan och vår likabehandlingsplan.

Barnen behöver frisk luft. Detta innebär att vi är ute så mycket vi hinner och kan.

Förskolechef område norr och söder
Tina Olsson
0528-56 72 76

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier