Nyckelbudskap

  • I Position Väst, tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo, samverkar 17 västsvenska kommuner för att underlätta företagsetableringar. Färgelanda är en av dem. 
  • På den gemensamma informationsportalen - position väst - beskrivs områdets tillgångar på kompetens, infrastruktur och andra viktiga aspekter för företagsledare som söker rätt plats för att bygga upp ny verksamhet. Där finns också viktiga kontaktuppgifter. 
  • Genom att ta en enda inledande kontakt kan du få information om hela områdets tillgång på mark, lokaler, kompetens och annat som är av vikt för ditt företags beslut. Position Västs tjänster är kostnadsfria och konfidentiella. 

Delbudskap

  • I Position Väst finns hög kompetens, bra kommunikationer, väl utbyggd IT-struktur och forskning och fina livsmiljöer, samtidigt som kostnadsnivåerna är förmånligare än i storstäderna.
  • Position Västområdet har cirka 300 000 invånare, varav hälften bor i grannstäderna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg som tillsammans bildar en ”storstad” med tre stadskärnor. Hälften av befolkningen i Position Väst bor i Bengtsfors, Dals-Ed, Essunga, Färgelanda, Grästorp, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Vara och Åmål. Totalt 17 kommuner, varav 14 hör till delregionen Fyrbodal.
  • Position Väst är ett resultat av insatser inom Omställningskontoret+ i samverkan med kommunernas näringslivsenheter. Omställningskontoret+ startade 2012 efter Saabs konkurs för att stärka och bredda näringslivet i regionen. Länk till: Omställningskontoret
  • Till grund för de närmare 150 sidorna på position väst (på svenska, engelska och norska) ligger djupintervjuer med företagsledare som etablerat verksamhet i regionen samt näringslivsenheternas erfarenheter.
  • De mindre kommunerna har få etableringsärenden per år. De större har mellan 10 och 20 per år. Alla landar inte i en etablering av olika skäl.
  • Att arbeta för att attrahera nyetableringar är ett komplement till Omställningskontorets huvudfokus: att stärka det befintliga näringslivet. Insatserna finansieras av Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund och Trollhättans stad. 

Företagare i alla branscher - Ta chansen!

Omställningskontoret+ är en omfattande satsning på ökad tillväxt och sysselsättning i företag i 17 kommuner i Västsverige.

Vi vänder oss till dig som driver företag inom tjänster och handel eller inom tillverkningsindustrin, det vill säga alla branscher. Antingen du finns här redan eller funderar på att starta verksamhet i området.

Du kan få tillgång till mycket värdefull kompetens, exempelvis hjälp att hitta finansieringslösningar för en satsning.

Omställningskontoret

Näringslivsstrateg
Jenny Christensen
0528-567142

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier